სტატისტიკა 2007 წლიდან
რეგ. მომხმარებლები 3,034,514
ტრანზაქციები 10,682,001
ტრანზაქციების ჯამური მოცულობა GEL 894,584,657.10